Thánh Quang

Thông Cật Đạo Nhân. QD

Thể loại: Huyền Huyễn, Đô Thị, Võng Du, Convert
Nguồn: http://truyencv.com/
Đang cập nhật, 156 Chương, 4316 lượt đọc

Kiếm cùng ma pháp thế giới, tới một vị dẫn mọi người náo cách mạng đùa bức.

Cảnh giới: LV10: Cao thủ, LV15: Truyền kỳ, LV 30: Bán Thần, LV 40: Thần linh...

5 chương truyện mới nhất

Danh sách chương