Nhuyễn Ngọc Sinh Hương

Nguyệt Hạ Vô Mỹ Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Convert
Nguồn: http://truyencv.com/
Đang cập nhật, 394 Chương, 19752 lượt đọc

Tô Nguyễn một đời qua thoải mái chập trùng, hại chết qua vô tội, giết chết qua cừu địch, lăn lộn qua tam giáo cửu lưu, đã từng xuất nhập triều đình.

Nàng một đời nghe được nói nhiều nhất, chính là người khác mắng nàng rắn rết ngoan độc, nguyền rủa nàng chết không yên lành người, có thể từ Kinh Thành xếp tới Kinh Nam.

Trở lại tuổi nhỏ, Tô Nguyễn nghĩ nghĩ, cùng hoàn lương, không bằng tiếp tục đi sóng.

Nên giết chết người, cũng không thể dễ tha đi?

5 chương truyện mới nhất

Danh sách chương