Cửu Kiếp Kiếm Ma

J Thần

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert
Nguồn: http://truyencv.com/
Đang cập nhật, 1223 Chương, 220000 lượt đọc

Trong giang hồ tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ, Kiếm Ma Độc Cô Vô Bại, tại phá toái hư không lúc, linh hồn bị một thanh lôi kiếp chi kiếm, dẫn tới một huyền bí thế giới, phụ thân tại kiếm mạch tẫn phế thiên tài kiếm tu Diệp Cô Thần trên thân.

Đây là một Cửu Kiếm Huyền Không huyền huyễn thế giới, chư vương tranh bá, vực giới tranh phong, Đại Đế truyền thừa, càng có thần bí Thái Cổ Danh Kiếm Lục, ghi chép rung chuyển trời đất một trăm linh tám chuôi tuyệt thế danh kiếm!

Lại xem Kiếm Ma dị giới trùng tu, luyện Cửu Kiếp Tâm Kinh, tan kiếp trước võ học, đoạt thái cổ danh kiếm, chứng vạn cổ kiếm đạo!

✇ Review nhân vật: Lãnh huyết, sát phạt quyết đoán, có ơn tất báo, không sư phụ.

Một lòng chấp kiếm, vì kiếm mà bất chấp.

“Ta nếu vì tình, nhất định phải thả ra trong tay chi kiếm.”

“Ta nếu vì kiếm, nhất định phải đoạn diệt trong lòng chi tình.”

✇Cường giả trùng sinh, phế vật nghịch tập đã quá nhiều. Nhưng các đồng hữu à, khoan hãy bỏ qua nhé bởi vì bộ này có tiềm năng tạo ra một Phương Nguyên (Cổ Chân Nhân), Phương lão ma thứ 2.

Cầm kiếm trảm tình hay lưu tình vứt kiếm? Hiện tại nội dung cốt truyện đã bày ra một góc của tảng băng chìm. Ai đang tìm [Hắc Ám], ai đang tìm [Vô Tình Đạo], ai đang tìm [Độc Hành Sát Thủ] thì xin hãy lưu ý, lưu ý, lưu ý!!!

5 chương truyện mới nhất

Danh sách chương

Chương 1: Kiếm Ma trùng sinh
Chương 2: Cửu Kiếp Tâm Kinh
Chương 3: Thái Cổ Danh Kiếm Lục
Chương 4: Dịch Cân Kinh
Chương 5: Thiên Chú Các
Chương 6: Linh Văn Thần Binh, Kiếp Trần
Chương 7: Long Huyết Hóa Sinh Quả
Chương 8: Tứ đại cao thủ trẻ tuổi
Chương 9: Sơ giương Kiếm Ma uy
Chương 10: Thái Cực Kiếm Thuật
Chương 11: Lôi kiếm dị động
Chương 12: Thực lực đại trướng
Chương 13: Nhất Tự Điện Kiếm
Chương 14: Tru Bắc Lăng
Chương 15: Chân Không Kiếm Ba
Chương 16: Chỉ cần một kiếm
Chương 17: Hạ Ngữ Băng xuất quan
Chương 18: Xấu cô Huyền Tố
Chương 19: Vạn Đạo Kiếm Điển trung quyển
Chương 20: Tam trọng đột phá
Chương 21: Kiếm ý, kiếm đạo
Chương 22: Trảm yêu thú cấp hai
Chương 23: Thính Huyết Lâu, Tàn Kiếm lão nhân
Chương 24: Tiếng địch nội hàm kiếm ý
Chương 25: Thính Huyết Lâu, Kiếm Ma
Chương 26: Mộ Dung Minh
Chương 27: Nghênh chiến Bắc Đương Quy
Chương 28: Rung động
Chương 29: Thiên Tàm Ti Cương
Chương 30: Huyết sắc nhiệm vụ
Chương 31: Thập Bát Huyết Ngục mở
Chương 32: Bạch ngân thi khôi
Chương 33: Tiến giai
Chương 34: Ảnh Sát Kiếm Pháp
Chương 35: Thôn Thiên Thú
Chương 36: Cơ duyên thuộc về
Chương 37: Thôn Linh Bí Thuật
Chương 38: Cổ Thiểu Dương
Chương 39: Thần bí trận pháp
Chương 40: Tiểu Tu La Kiếm Trận
Chương 41: Chế tạo nhuyễn kiếm
Chương 42: Nhiệm vụ bắt đầu, Bắc Thần phủ
Chương 43: Các thế lực lớn
Chương 44: Vô Cực Kiếm Môn
Chương 45: Bạo Khí Bí Thuật
Chương 46: La Thiên Chi Hộ
Chương 47: Hoang Thành
Chương 48: Thí Kiếm Thạch
Chương 49: Tư Đồ Hồng Tuyết
Chương 50: Xuất thủ